Spring til indhold

Vores løsninger

Nedenfor får du et overblik over vores ydelser.

Pyrolyse

Alle vores løsninger knytter sig til brugen af pyrolyse og kemisk recirkulering. Vi leverer vores pyrolysereaktorer i forskellige størrelser.

Desuden leverer vi komplette pyrolyseanlæg. Størrelserne varierer fra mindre anlæg indbygget i en 40 fods container til fleksibel brug, og til store stationære anlæg.

Vores fokus er på bortskaffelse af affaldsplastik, men samtidig gennemfører vi løbende tests af forskellige andre former for affald f.eks. plast fra biler, halm/strå og glasfiber.

Recirkulering af plast

Kemisk recirkulering

Mekanisk recirkulering har været på markedet i en del år og har vist sin værdi. Mekanisk recirkulering har dog en række krav til den plast, som den skal recirkulere. Det gør, at teknologien endnu har fokus på den gode del af affaldsplastikken. 

Kemisk recirkulering kan nemt bruge al den gode plast, men det giver ingen mening miljømæssigt. Vores udgangspunkt er at kunne kemisk recirkulere den plast, som ikke kan genanvendes på anden vis. 

Vi ser derfor ikke os selv som en konkurrent til mekanisk recirkulering; men et supplement.

Nye kemikalier

Den olie, som vores anlæg producerer, er af en god kvalitet. Den kan anvendes direkte, men for at være cirkulær så stopper vores proces ikke der. I samarbejde med vores partnere bliver vores olie omdannet til nye kemikalier; primært nafta. Nafta bruges i produktionen af ny plast, og derved kan vi sammen med vores partnere gøre affaldsplastik cirkulær. 

Our gallery

Princip i pyrolyse

Affaldsplast - ind

Plasten bliver forbehandlet, før den bliver omdannet i reaktoren.

olie - ud

Olie er langt den største del af det output, som genereres i processen. Afhængig af plastikkens kvalitet er det ca. 60 til 70% af den samlede output.

Slagger - UD

En noget mindre del af outputtet er slagger. Afhængig af slakkens kvalitet, har den forskellige kommercielle anvendelsesmuligheder.

gas - UD, men recirculeres

Processen genererer gas, som recirkuleres og bruges til at opvarme anlægget. Det betyder, at anlægget kun skal have tilført lidt ekstern gas, når det idriftssættes. Når det først er kommet op i temperatur, så skifter man over til den gas, som anlægget selv producerer i pyrolyseprocessen.

varme - UD,

Anlægget udvikler varme, som kan opsamles og bruges til opvarmining f.eks. i en fjernvarmeforsyning.

Co2 kvoter

Anlægget giver mulighed for CO2 kvoter, idet processen giver væsentlige besparelser målt i forhold til de processer hvor man med fossil olie udvikler de samme kemikalier.

Fokus

Lokal forankring

Vi ønsker at bruge lokal arbejdskraft, hvor det er muligt.

Minimum Transport

Affald skal transporteres mindst muligt, det sparer CO2.

Cirkulær Produkt

Vores olie bliver forarbejdet til nye kemikalier og ny plastik.

Cirkulær Proces

Output fra den omdannede plast skal udnyttes mest muligt.

Udvikling

Vi skal løbende udvikle og forbedre bortskaffelse af affald.

Automatisering

Automatisering med høj sikkerhed og stor effektivitet.

Pyrolyseanlæg

Vi leverer pyrolyseanlæg tilpasset kundernes behov, både når det gælder i kapacitet, men også i forhold til den type plastik, der skal bortskaffes.

Reaktorerne kan leveres i forskellige kapaciteter, men kapaciteten kan også øges ved, at man sætter reaktorerne i parallel drift. Derfor undersøger vi altid hvilken typer af plastaffald, der skal bortskaffes, og hvilke mængder der er tale om.

Andre løsninger

Andre affaldstyper

Vi arbejder løbende med at undersøge, om andre affaldstyper er velegnede til bortskaffelse med pyrolyse på en miljømæssig- og økonomisk ansvarlig måde.

Sortering af affald

Gennem automatisering samt brug af AI og andre teknologier arbejder vi løbende på at forbedre håndteringen og sorteringen af affald til brug i vores anlæg.

Konsulenter

Den knowhow som vi opbygger igennem vores arbejde, stiller vi til rådighed som konsulentydelser. Derved kan vi inddrages målrettet i kundernes arbejde med deres affald.

Forsøg

I samarbejde med andre virksomheder, universiteter og videnscentre, deltager vi løbende i relevant forsøg og projekter inden for affald og brugen af pyrolyseteknologien.

Modtag mere information

Udfyld formularen herunder, så sender vi informationsmaterialet hurtigst muligt!